[chatbot]

Turnuvalar ve Konferanslar

Okulumuzun Robotik Klübü tarafından çalıştırılan ROBOTİK ekibi Türkiye’nin seçkin okullarının bir araya gelerek yaratıcılık ve teknik bilgilerini yarıştırdıkları turnuvalara ortaokul ve lise öğrencileri ile katılmakta Türkiye finali için çalıştırılmaktadırlar.

  • UBTech URC Turnuvası
  • VEX IQ Challenge
  • VEX V5 Lise Turnuvası
  • MakeX Turnuvası

Türk Zeka Vakfı’nın düzenlediği 2019-2020 Zeka Olimpiyatlarına katılan Zeka Olimpiyatları ilkokul takımımız 5., ortaokul takımımız 6. ve lise takımımız ise 11.ci olmuştur. Öğrencilerimiz ilgi ve yeteneklerine göre yönlendirilmiş olup, Matematik zümremiz tarafından yetiştirilmektedir.

74 ülkeden ortaöğretim düzeyinde 5000 dolayında öğrencinin katıldığı BM Konferansı'na okulumuzun ortaokul ve lise seviyesindeki öğrencilerimiz katılmaktadır. Gemun Birleşmiş Milletler'in simülasyonu olarak BM tarafından düzenlenmektedir.
GEMUN konferansı öğrencilere dünyada yaşanan siyasi, sosyal, ekonomik, kültürel sorunları görme ve üzerinde düşünme fırsatı verir. En önemlisi de bu sorunlara çözüm önerileri arama ve bulmak için yaratıcılıklarının sınırlarını zorlamaları. Öğrenciler bunu yaparken her şeyin o kadar da kolay olmadığını, gerçek dünyada herhangi bir karar almanın yanı sıra uygulamada da ne kadar zorluklar yaşanabileceğini görür. Kendilerini geleceğe hazırlayan genç diplomatlarımız dünya sorunlarının ele alındığı komisyonlarda görev alırlar.

Bu yıl üçüncüsüne hazırlandığımız konferansa ortaokul düzeyinde 7.sınıflar ve lise 9,10,11.sınıflar katılabilmektedir. Gençlerimiz özel olarak Yabancı Diller bölümü tarafından hazırlanmaktadır.

 40 farklı ülkeden 70.000 yarışmacının katıldığı uluslararası bir İngilizce dil yarışmasıdır. Zamana karşı yarışacak olan öğrencilerimiz Yabancı Diller Bölümü tarafından çalıştırılmaktadır. Ortaokul 5 ve 6. sınıflar yarışmaya katılmaktadır.

Ulusal ajans tarafından okullar arası İngilizce dil eğitiminde yaratıcı öğretim proje yarışmasına ardı ardına katılan okulumuz “İngilizce Öğrenmeye Engel Yok” projesi ile Avrupa Birliği Teşvik Ödülüne layık görülmüştür. 
“İngilizce Öğrenmeye Engel Yok” projemiz, öğrenme güçlüğü yaşayan öğrencilerimiz ile akran dayanışması çerçevesinde psikolojik danışmanlarımız, psikoloğumuz, branş öğretmenlerimiz ve uygulamalı derslerin öğretmenleri ile bütün bir eğitim dönemi boyunca çalışılmış, yazılmış ve raporlanmıştır.