[chatbot]

Sosyal Projeler

“Elden Ele Mutluluk” sloganıyla yola çıkarak bu yılki yardımlarımızı Iğdır’da yaşayan minik kalplere ulaştırmak üzere hazırladık. Bizlere destek veren tüm lise öğrencilerimize ve velilerimize sonsuz teşekkürler. 

Sosyal sorumluluktaki en önemli amaç, toplumsal faydadır. “Yaşamın sürdürülebilirliğini sağlamanın ön koşulu paylaşmaktır” felsefesiyle yola çıkarak insanlara daha iyi yaşam koşulları sunmaya çalışırken toplumsal yaşamın iyileştirilmesi adına yapabileceklerimizi sosyal sorumluluk adı altında topladık.

Geliştirdiğimiz sosyal sorumluluk projelerimiz sayesinde bir yandan gelir dağılımındaki eşitsizlikten kaynaklanan ihtiyaçları gidermeye çalışırken bir yandan da bireylerde empati, fedakarlık, duyarlı olmak, bir gruba ait hissetmek, yaşam felsefesi edindirmek ve toplumsal değerler gibi olumlu kişilik özellikleri geliştirmeye çalıştık.

Bu doğrultuda kardeş okullar belirleyerek süreç içinde çocuklarımızın eğitim ve sosyal ihtiyaçlarına katkıda bulunmaya çalışırken yaşamın diğer parçası olan canlıları da unutmayarak barınaklarımıza çeşitli projelerle destek vermeye çalıştık.
 

EKO-OKUL NEDİR?

Eko-Okullar programı okul öncesi ile ilk ve ortaokullarda çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi vermek için uygulanan bir programdır. Katılımcı yaklaşımıyla okullardaki öğrenciler hem çevresel konularda bilgi edinirler, hem de ailelerini, yerel yönetimleri ve sivil toplum kuruluşlarını (STK) çevresel konularda bilinçlendirmede etkin rol alırlar.

Yerel düzeyde sürdürülebilir kalkınma sürecinin uygulanmasına yardımcı olmak üzere, öğrenciler okulun çevresel etkilerini azaltmak için uygulanan 7 adımda etkin rol almak için yönlendirilirler. Dolayısıyla eko-okullar, sınıfta ders öğretmenin ötesine geçerek, toplumun diğer bölümlerinde de çevre duyarlılığının sağlanmasında rol almış olurlar.

Eko-Okullar programındaki en önemli ve bütünleştirici etken ise öğrenci katılımıdır. Komitenin yerel halkı ve yöneticileri bilinçlendirme çabaları ise öğrencilerde diyalog kurabilme becerilerini geliştirmeyi ve iyi bir yurttaşlık eğitimini sağlamaktadır. 

PROGRAMIN FAYDALARI
Programın uygulanması, öğrencilere yaşamları boyunca kullanacakları ve başarılarını etkileyecek alışkanlıklar kazandırır.
Öğrenciler;
     - Bir grup üyesidir ve yeni bir kimlik geliştirir,
     - Grup çalışmasına alışır katılımcı bir yapı oluşturur,
     - Sorunları tanıma, çözüm üretebilme ve tartışma becerisini geliştirir,
     - İnisiyatif kullanma, karar verme yeteneğini geliştirir,
     - Plan yapma, rapor yazma becerisini geliştirir,
     - Tüketim alışkanlıklarını değiştirir,
     - Doğal kaynakları koruma bilincini geliştirir.

ÖDÜLLÜ EĞİTİM PROGRAMI
 Eko-Okullar programı, okullara çevre eğitimi konusunda yol gösterici bir program sunmasının yanı sıra program çerçevesinde yaptıkları çalışmalarda ve verdikleri çevre eğitimiyle üstün başarı sağlamış okullara Yeşil Bayrak ödülü vermesi nedeni ile aynı zamanda bir ödül planı olma özelliğini de taşır.

Elit Gençler Koleji tüm okul kademeleri ( anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise) ile birlikte 2005’ten bu yana Eko-Okullar programının içerisinde yer almakta ve iki yılda bir başarı gösteren okullara verilen YEŞİL BAYRAK ödülünü almaya devam etmektedir.  
Elit Gençler Koleji olarak bu yıl “Geri Dönüşüm” konusunu seçtik ve iki yıl boyunca bu konu işlemeye devam edeceğiz.  

İLKEMİZ:
“Deme Ne Olacak Bir Plastik, Bir Şişe At Geri Dönüşüme; Belki Yarar Bir İşe”
 

     Sağlık ve Milli Eğitim Bakanlıkları tarafından, toplum sağlığını koruma ve geliştirme, yaşam kalitesini yükseltme, temizlik ve hijyen konusunda yeterli eğitim almış sağlıklı nesiller yetiştirmek için okul içi ve çevresi, idari birim, öğretmen odası, kütüphane, ısıtma durumu, spor ve tiyatro salonu, atölyeler, laboratuvarlar, revir, kantin, tuvaletler ve içme suları göz önüne alınarak 100 puan üzerinden bir değerlendirme yapılmaktadır. Bu çerçevede iki Bakanlığın yetkililerince denetlenen okullarda, yapılan değerlendirme sonucunda 90 ve üzerinde alan okullar “Beyaz Bayrak Sertifikası” ile ödüllendirilmişlerdir. 

     Elit Gençler Koleji olarak 2017 – 2018 eğitim döneminde müracaat etmiş ve yetkililerin inceleme ve denetlemesi sonucu 93 puanla “Beyaz Bayrak Sertifikası” almaya hak kazanmıştır. 
Sertifika geçerlilik süresi 4 senedir.